Wet op het primair onderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar TITEL I

  1. Leerplichtwet 1969
    Artikel 1a1
  2. Wet op het primair onderwijs
    Artikel 185
Terug naar begin van de pagina