Wet afbreking zwangerschap

Geldend van 29-05-2010 t/m 09-10-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 29-05-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit afbreking zwangerschap

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina