Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 04-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.9

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-01-2017 Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384 Alg. 2
01-07-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
27-07-2011 Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 373 32427 06-07-2011 Stb. 2011, 373
22-12-2009 Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549
01-07-2008 Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
01-01-2008 Wijziging 21-12-2006
samen met
13-09-2007
Stb. 2007, 42
samen met
Stb. 2007, 349
29259
samen met
30848
29-11-2007 Stb. 2007, 517
15-11-2007 Wijziging 11-10-2007 Stb. 2007, 414 30489 30-10-2007 Stb. 2007, 434
08-03-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533 Alg. 3
01-10-2005 Wijziging 25-05-1998 Stb. 1998, 403 23580 21-09-2005 Stb. 2005, 473
17-07-1998 Wijziging 25-05-1998 Stb. 1998, 423 25337 06-07-1998 Stb. 1998, 424
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1994 Wijziging 10-02-1994 Stb. 1994, 80 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

  1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Abusievelijk is op het vierde lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
  3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
Naar boven