Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 01-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.12

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel: VIII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Verwijzingen naar § 2.1

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-05-2022)

   Opmerking

   Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   01-01-2012 Vervallen 12-05-2011 Stb. 2011, 278 32197 29-11-2011 Stb. 2011, 586
   Nieuw 30-09-2004 Stb. 2004, 511 29565 29-11-2011 Stb. 2011, 586
   21-02-1997 t/m 01-01-1997 Vervallen 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63 Inwtr. 1
   01-01-1995 Wijziging 13-10-1994 Stb. 1994, 766 23487 13-10-1994 Stb. 1994, 766

   Opmerkingen

   1. Werkt terug tot en met 1 januari 1997.1)

   Annuleren

   Naar boven