Wet milieubeheer

Geldend van 14-11-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 5.2.5

Informatie geldend op 14-11-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel 3.1.6
 2. Waterwet
  Artikel 2.10
 3. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen 2.25a, 2.25b
 4. Besluit omgevingsrecht
  Artikel 5.7

Verwijzingen naar Titel 5.2

 1. Wet milieubeheer
  Bijlage 2
 2. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel 4
 3. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (luchtkwaliteitseisen)
  Artikel V
 4. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.3

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 14-11-2019)

Opmerking

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-08-2009 Wijziging 12-03-2009 Stb. 2009, 158 31589 26-06-2009 Stb. 2009, 291
15-11-2007 Nieuw 11-10-2007 Stb. 2007, 414 30489 30-10-2007 Stb. 2007, 434 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Artikel V van Stb. 2007/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Terug naar begin van de pagina