Wet milieubeheer

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.2

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit milieueffectrapportage
  Artikel: 2
 2. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: I
 3. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 1.11
 4. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 5. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 6. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 7. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 8. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 9. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 10. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 11. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 12. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 13. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 3
 14. Tracéwet
  Artikel: 15
 15. Wet milieubeheer
  Artikelen: 2.19, 7.1, 7.12, 7.16, 7.18, 7.19, 7.20, 7.20a, 7.24, 7.27, 7.28, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8a, 7.8c, 7.8d, 7.8e, 7.9, 19.6b, 21.6
 16. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 3.33, 3.35
 17. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
  Artikel: XII
 18. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 (aanpassing aan wet- en regelgeving)
  Artikel: II
 19. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tracéwet
  Artikel: II
 20. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
  Artikel: IV
 21. Wijzigingswet Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)
  Artikelen: II, III
 22. Wijzigingswet Wet milieubeheer (uitvoering richtlijn nr. 2001/42/EG betreffende milieu-effectrapportage plannen)
  Artikel: VIII
 23. Wijzigingswet Wet milieubeheer en Crisis- en herstelwet (implementatie herziening mer-richtlijn)
  Artikel: III
 24. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (modernisering regelgeving milieueffectrapportage)
  Artikelen: VI, VIA
 25. Wijzigingswet bepalingen in de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportage
  Artikel: II
Terug naar begin van de pagina