Wet geluidhinder

Geraadpleegd op 25-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 157

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2008
samen met
18-03-2010
Stb. 2008, 561
samen met
Stb. 2010, 149
30452
samen met
31857
Alg. 1
01-01-2007 Vervallen 05-07-2006 Stb. 2006, 350 29879 07-12-2006 Stb. 2006, 661
23-05-2003 Wijziging 03-04-2003 Stb. 2003, 189 28651 16-05-2003 Stb. 2003, 213
20-02-2003 Wijziging 27-06-2002 Stb. 2002, 374 27603 26-11-2002 Stb. 2002, 593
15-10-2000 Wijziging 06-09-2000 Stb. 2000, 396 26343 06-10-2000 Stb. 2000, 410
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-03-1993 Wijziging 03-12-1992 Stb. 1992, 625 27-01-1993 Stb. 1993, 59
01-03-1993 Wijziging 24-06-1992 Stb. 1992, 348 20985 27-01-1993 Stb. 1993, 59
01-03-1986 Nieuwe-regeling 16-02-1979 Stb. 1979, 99 13639 30-10-1985 Stb. 1985, 603

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2010/149. In Stb. 2010/263 was de inwerkingtreding voorzien voor 7 juli 2010.1)
Naar boven