Wet geluidhinder

Geraadpleegd op 18-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 111b

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit geluidhinder
  Artikelen: 2.5, 3.8, 5.4
 2. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel: 5
 3. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Artikel: 3.4
 4. Wet geluidhinder
  Artikelen: 46, 55, 62, 89, 100a, 104a, 113, 114

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIIIb

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 125

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 83 35054 Alg. 1
01-07-2012 Vernummering 24-11-2011 Stb. 2012, 267 32625 06-06-2012 Stb. 2012, 268 Alg. 2

Opmerkingen

 1. De artikelen 3.4, 3.5, en 3.6 van Stb. 2020/83 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)
 2. Voorheen art. 111.2)
Naar boven