Wet geluidhinder

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 05-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 106

Informatie geldend op 01-05-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit geluidhinder
  Artikel: 1.4
 2. Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder
  Artikel: 1
 3. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Artikel: 4.1
 4. Wet geluidhinder
  Artikel: 1
 5. Wijzigingswet Tracéwet (eerste tranche)
  Artikelen: III, IIIa, V

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VII

 1. Wet geluidhinder
  Artikelen 1, 110, 110f, 114
  Paragraaf 3
 2. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Artikel 1.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 83 35054 Alg. 1
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146
32769
samen met
33966
Alg. 2
01-07-2012 Wijziging 24-11-2011 Stb. 2012, 267 32625 06-06-2012 Stb. 2012, 268
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 595 32377 14-12-2011 Stb. 2011, 649
03-10-2007 t/m 01-01-2007 Wijziging 13-09-2007 Stb. 2007, 349 30848 13-09-2007 Stb. 2007, 349
01-01-2007 Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 350 29879 07-12-2006 Stb. 2006, 661
30-11-2005 Wijziging 20-10-2005 Stb. 2005, 557 29859 15-11-2005 Stb. 2005, 601
01-01-2005 Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 264 27482 20-12-2004 Stb. 2004, 741
01-08-2003 Wijziging 30-05-2002 Stb. 2002, 288 28135 02-04-2003 Stb. 2003, 139
15-10-2000 Nieuw 06-09-2000 Stb. 2000, 396 26343 06-10-2000 Stb. 2000, 410
01-03-1993 Wijziging 03-12-1992 Stb. 1992, 625 27-01-1993 Stb. 1993, 59
01-02-1980 Nieuwe-regeling 16-02-1979 Stb. 1979, 99 13639 07-01-1980 Stb. 1980, 41

Opmerkingen

 1. De artikelen 3.4, 3.5, en 3.6 van Stb. 2020/83 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)
 2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/146.2)
Naar boven