Wet geluidhinder

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 02-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2017.
Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 104a

Informatie geldend op 01-05-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit geluidhinder
  Artikel: 4.26
 2. Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
  Artikel: 1a
 3. Tracéwet
  Artikel: 10
 4. Wet geluidhinder
  Artikelen: 1b, 98

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 7

 1. Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
  Artikel 2
  Bijlage 2

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

 1. Wet geluidhinder
  Artikelen 1, 107, 110
 2. Wet milieubeheer
  Artikelen 11.31, 11.37
 3. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel 186
 4. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel 2a
 5. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Artikel 1.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 83 35054 Alg. 1
01-05-2017 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 57 34525 17-03-2017 Stb. 2017, 131
01-07-2012 Nieuw 24-11-2011 Stb. 2012, 267 32625 06-06-2012 Stb. 2012, 268

Opmerkingen

 1. De artikelen 3.4, 3.5, en 3.6 van Stb. 2020/83 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 1)
Naar boven