Wet geluidhinder

Geldend van 15-06-2013 t/m 31-10-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 64

Informatie geldend op 15-06-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit geluidhinder
 2. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wet geluidhinder
  Artikelen 110f, 125

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 110
 2. Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.
  Tekst tekst
 3. Besluit omgevingsrecht
  Artikel 6.3
 4. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel 2a
 5. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Artikel 1.3

Verwijzingen naar § 5

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 125
Terug naar begin van de pagina