Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2006.
Geldend van 01-09-2006 t/m 16-10-2007

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1

Informatie geldend op 01-09-2006

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-09-2006)

Opmerking

Grondslag gewijzigd in Bestrijdingsmiddelenwet 1962.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-10-2007 Intrekking-regeling 17-02-2007 Stb. 2007, 125 10-10-2007 Stb. 2007, 386 Alg. 1
11-12-2005 Nieuw 05-12-2005 Stcrt. 2005, 240 TRCJZ/2005/3180 05-12-2005 Stcrt. 2005, 240

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)

Annuleren

Naar boven