Meststoffenbesluit 1977

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-12-1979.
Geldend van 20-12-1979 t/m 31-12-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 20-12-1979

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Meststoffenbeschikking 1977

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-12-1979)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2008 Intrekking-regeling 15-09-2005 Stb. 2005, 481 29930 11-12-2007 Stb. 2007, 519 Alg. 1
18-12-1977 Nieuwe-regeling 11-07-1977 Stb. 1977, 459 11-07-1977 Stb. 1977, 459

Opmerkingen

  1. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven