Wet giraal effectenverkeer

Geldend van 10-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 49f

Informatie geldend op 10-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3b

  1. Faillissementswet
    Artikel 212hgb
  2. Wet op het financieel toezicht
    Artikelen 3:33c, 4:87a
Terug naar begin van de pagina