Wet op de dierproeven

Geldend van 18-12-2014 t/m 12-01-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 18-12-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Dierproevenbesluit 2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
    Artikel: 1
  2. Wet op de dierproeven
    Artikelen: 18c, 30

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina