Wet op de dierproeven

Geldend van 18-12-2014 t/m 12-01-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 18-12-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Dierproevenbesluit 2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Dierproevenbesluit 2014
  Artikelen: 2, 15
 2. Dierproevenregeling 2014
  Artikelen: 3, 5, 6, 6, 11
 3. Wet op de dierproeven
  Artikelen: 10a, 25, 10a2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina