Wet op de dierproeven

Geldend van 18-12-2014 t/m 12-01-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 18-12-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Vrijstellingsregeling LD50/LC50-dierproeven

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Dierproevenregeling 2014
    Artikelen: 3, 4
  2. Vrijstellingsregeling LD50/LC50-dierproeven
    Artikel: 1
  3. Wet op de dierproeven
    Artikelen: 1d, 10a, 25, 10a2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina