Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-03-2024.
Geldend van 13-03-2024 t/m 21-06-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 19b

Informatie geldend op 13-03-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 19c, 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel 3
 2. Woningwet
  Artikel 22
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel 124

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-03-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-11-2025 Vervallen 15-03-2023 Stb. 2023, 243 36172 15-03-2023 Stb. 2023, 243 Alg. 1
15-11-2023 Nieuw 15-03-2023 Stb. 2023, 243 36172 28-06-2023 Stb. 2023, 244 Alg. 2

Opmerkingen

 1. Artikel IV van Stb. 2023/243 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel IV van Stb. 2023/243 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)

Annuleren

Naar boven