Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geraadpleegd op 20-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 49

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikel: 305a
 2. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 45
 3. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
  Artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-11-2015 Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 349 34176 13-10-2015 Stb. 2015, 351 Inwtr. 1
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 575 32454 15-12-2011 Stb. 2011, 627
25-06-2008 Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 217 31136 12-06-2008 Stb. 2008, 217 Inwtr. 2
01-01-2007 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
01-09-2005 Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 401 28998 23-07-2005 Stb. 2005, 403
01-12-2001 Wijziging 04-10-2001 Stb. 2001, 467 27483 04-10-2001 Stb. 2001, 467 Inwtr. 3
14-02-1997 Wijziging 30-01-1997 Stb. 1997, 53 24255 30-01-1997 Stb. 1997, 53
01-03-1990 Vervallen 13-12-1989 Stb. 1990, 1 20556 03-02-1990 Stb. 1990, 63
01-07-1976 Nieuwe-regeling 22-07-1976 Stb. 1976, 395 3769 18-06-1976 Stb. 1976, 339

Opmerkingen

 1. De in de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Stb. 2015/349) vervatte voorschriften zijn van toepassing op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. De voorschriften van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Stb. 2015/349) kunnen worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016.1)
 2. Van toepassing op jaarrekeningen en jaarverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2007 (Stb. 2008/217).2)
 3. De in deze wet vervatte voorschriften zijn voor het eerst van toepassing met ingang van het eerste boekjaar dat aanvangt na de datum van inwerkingtreding van de wet.3)
Naar boven