Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 116

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
  Artikel: 10

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 65
 2. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
  Artikel 1

Verwijzingen naar Afdeling 4

  Verwijzingen naar Boek 2

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
   Artikel 995
  2. Mediawet 2008
   Artikel 2.25

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2021)

  Opmerking

  Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-03-1990 Wijziging 13-12-1989 Stb. 1990, 1 20556 03-02-1990 Stb. 1990, 63
  01-07-1976 Nieuwe-regeling 22-07-1976 Stb. 1976, 395 3769 18-06-1976 Stb. 1976, 339

  AfdrukkenAnnuleren

  Naar boven