Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 24a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Bijlage: A
 2. Besluit markt en overheid
  Artikel: 2
 3. Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
  Artikel: 3
 4. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 361, 409
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 691, 913, 914
 6. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: 5, 7, 14
 7. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: bij artikel 13, tweede lid, van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 6, 6a
 8. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 95a
 9. Mededingingswet
  Artikel: 25g
 10. Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma
  Artikel: 26
 11. Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024
  Artikel: 26
 12. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3a
 13. Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016
  Bijlage: 1
 14. Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7
  Bijlage: 2
 15. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
  Bijlage: I
 16. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
  Bijlage: I
 17. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Bijlage: 1
 18. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2
 19. Regeling op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 2.26
 20. Regeling splitsingsplannen
  Artikel: 1
 21. Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017
  Bijlage: 1
 22. Regeling verslaggeving WTZi
  Artikel: 1
 23. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3
 24. Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen
  Bijlage: I
 25. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019
  Tekst: tekst
 26. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikelen: bij artikel 16, eerste lid, van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, 6, 10, 17
 27. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Artikel: 3
 28. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikelen: 1, 8a
 29. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:1
 30. Woningwet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel 3
 2. Woningwet
  Artikel 22
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel 124

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25
Terug naar begin van de pagina