Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 08-07-2020 t/m 02-09-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 24b

Informatie geldend op 08-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 13
 2. Besluit elektronische deponering handelsregister
  Artikel: 4
 3. Besluit financieel beheer netbeheerder
  Artikel: 3a
 4. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 11f
 5. Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit
  Artikelen: 4, 5, 20
 6. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
  Artikel: 9
 7. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 4.1.1
 8. Besluit melding transacties financiering terrorisme
  Artikel: 1
 9. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlagen: 1, 2
 10. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 383, 435, 452
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 691
 12. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 6
 13. Elektriciteitswet 1998
  Artikelen: 10a, 10b, 11b, 12, 13, 15, 17b, 17c, 94, 95k
 14. Gaswet
  Artikelen: 2a, 2c, 3b, 3c, 4, 5, 9b, 10c, 10d, 85b
 15. Mededingingswet
  Artikel: 8
 16. Mediaregeling 2008
  Artikel: 1
 17. Nadere regel ‘Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’, kenmerk NR/REG-1829
  Tekst: tekst
 18. Ontslagregeling
  Artikel: 1
 19. Pensioenwet
  Artikel: 1
 20. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 1.1
 21. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 22. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 1
 23. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 1
 24. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikel: 1
 25. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 1
 26. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 1
 27. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 1
 28. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikel: 1
 29. Regeling aanvraag en vergelijkende toets vergunningen commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3a
 30. Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciële radio-omroep (middengolf en niet-landelijke FM) 2016
  Bijlage: 1
 31. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
  Bijlage: I
 32. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
  Bijlage: I
 33. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
  Artikel: 1
 34. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Artikel: 1
 35. Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen
  Artikel: 2
 36. Regeling doorberekening kosten ACM
  Artikel: 5
 37. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
  Artikel: 1
 38. Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
  Artikel: 4
 39. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap
  Artikel: 6
 40. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikel: 3
 41. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
  Tekst: tekst
 42. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 43. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikel: 3
 44. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
  Tekst: tekst
 45. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 46. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikel: 3
 47. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
  Tekst: tekst
 48. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikel: 3
 49. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikel: 3
 50. Regeling schoolfruit, -groenten en -melk 2019
  Bijlage: 2
 51. Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
  Artikel: 2
 52. Regeling splitsingsplannen
  Artikel: 1
 53. Regeling verlenging en digitalisering landelijke commerciële radio-omroep 2017
  Bijlage: 1
 54. Regeling verslaggeving WTZi
  Artikel: 1
 55. Regeling vervolg verdeling frequenties commerciële radio-omroep 2003
  Bijlage: 3
 56. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.5.6
 57. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikel: 1
 58. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a
  Tekst: tekst
 59. SER-Fusiegedragsregels 2015
  Artikel: 1
 60. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  Artikel: 1
 61. Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra
  Artikel: 1
 62. Telecommunicatiewet
  Artikel: 5a.7
 63. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 6
 64. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Artikel: 3
 65. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 33
 66. Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000
  Artikel: 3
 67. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
  Artikel: 2
 68. Warmtebesluit
  Artikel: 9
 69. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikelen: 1, 8a
 70. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 11.2.1, 2.2.1, 4.1.1, 4.2.6
 71. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 62
 72. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 12ac, 12ba
 73. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:1, 1:114, 1:128, 1:129, 3a:36, 5:71
 74. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 63c
 75. Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012
  Artikel: 4
 76. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)
  Artikelen: VII, VIb, VId
 77. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (voortgang energietransitie)
  Artikelen: VII, VIII, VIIIa, XIV, XIVa, XV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
  Artikel 3
 2. Woningwet
  Artikel 22
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel 124

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25
Terug naar begin van de pagina