Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 01-12-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 43

Informatie geldend op 01-12-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 39, 45
 2. Woningwet
  Artikel: 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 42
 2. Woningwet
  Artikel 22
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 5
  Artikel 124
 4. Beschikking Vriendenloterij 2011
  Artikel 15
 5. Regeling financiƫle ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014
  Artikel 1
 6. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Bijlage 4

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25
Terug naar begin van de pagina