Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 120

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 52
 2. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 3. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 5:25ka

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 65
 2. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
  Artikel 1

Verwijzingen naar Afdeling 4

  Verwijzingen naar Boek 2

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
   Artikel 995
  2. Mediawet 2008
   Artikel 2.25
Terug naar begin van de pagina