Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 26-11-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 63g

Informatie geldend op 26-11-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 63c, 63d, 63e, 153, 155, 263, 265
 2. Handelsregisterbesluit 2008
  Artikel: 28
 3. Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen
  Artikel: 2:6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 3

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel 65

Verwijzingen naar Boek 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 995
 2. Mediawet 2008
  Artikel 2.25
 3. Verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen), herzien besluit
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 2

  Terug naar begin van de pagina