Uitvoering van artikel 40 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (secretariaat van de Raad van Tucht)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 24-02-1976 t/m 31-12-2012

Uitvoering van artikel 40 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (secretariaat van de Raad van Tucht)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 40 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 2 De betrekking van adjunct-secretaris wordt vervuld door een persoon die daartoe door de Minister van Economische Zaken is aangewezen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De secretaris heeft de leiding van het secretariaat. Hij is belast met de administratieve arbeid, verbonden aan de taken van de Raad. Hij draagt onder meer zorg voor een deugdelijke verslaglegging van het verhandelde ter zitting van de Raad.

  • 2 De adjunct-secretaris vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 19 februari 1976

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven