Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Gelderland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-12-1975.
Geldend van 30-12-1975 t/m 23-01-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 30-12-1975

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 30-12-1975)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
30-12-1975 Nieuwe-regeling 23-12-1975 Stcrt. 1975, 250 AMP1168 23-12-1975 Stcrt. 1975, 250
Naar boven