Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWUV
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002844
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit draagkracht vervolgden
 2. Besluit ex artikel 4 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
 3. Besluit indexering factoren, grondslagen en bedragen per 1 januari 2015
 4. Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv
 5. Besluit inkomen voor de grondslagvaststelling Wuv en Wubo
 6. Besluit regels betreffende vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën
 7. Besluit toeslag premie ziektekostenverzekering Wubo en Wuv
 8. Besluit vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016
 9. Besluit vervallen causaliteit en voortzetting voorzieningen wetten voor oorlogsgetroffenen
 10. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2013
 11. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2014
 12. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009
 13. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 juli 2009
 14. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010
 15. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013
 16. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014
 17. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016
 18. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2018
 19. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2019
 20. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020
 21. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021
 22. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2010
 23. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2011
 24. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2017
 25. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2018
 26. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2019
 27. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2020
 28. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2011
 29. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2017
 30. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2012
 31. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2015
 32. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2016
 33. Regeling houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2012
 34. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2005
 35. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2006
 36. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2007
 37. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2008
 38. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009
 39. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 1998
 40. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2001
 41. Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2004
 42. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010
 43. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2018
 44. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2019
 45. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020
 46. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021
 47. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2011
 48. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2012
 49. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013
 50. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014
 51. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2015
 52. Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2017
 53. SZW-intrekkingsregeling 2004
 54. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 55. Vaststelling grondslagen voor uitkeringen aan vervolgden
 56. Verplichting voor uitkeringsgerechtigden inkomsten/vermogen op te geven
 57. Wijzigingsbesluit Besluit draagkracht vervolgden, enz. (wijziging berekening financiële draagkracht)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 9a
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 3. Bekostigingsregeling Wuvo
  Bijlage: bij artikel 1 van de Bekostigingsregeling Wuvo
 4. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 5. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 6. Besluit draagkracht vervolgden
  Artikel: 1
 7. Besluit ex artikel 4 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 1, 2, 3
 8. Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv
  Artikel: 1
 9. Besluit inkomen voor de grondslagvaststelling Wuv en Wubo
  Artikel: 3
 10. Besluit samenloop wettelijke regelingen
  Artikelen: 2, 3
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 12. Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 13. Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
  Artikel: 2
 14. Instelling Begeleidingscommissie uitvoering Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
  Artikelen: 1, 2
 15. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXXIX
 16. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XIX
 17. SZW-intrekkingsregeling 2004
 18. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikel: 2
 19. Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  Artikel: 2a
 20. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 21. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 22. Verplichting voor uitkeringsgerechtigden inkomsten/vermogen op te geven
  Artikelen: I, II, III
 23. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 16
 24. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: XIe
 25. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 4, 23
 26. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 1
 27. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XX
 28. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Artikel: 13.II
 29. Wijzigingswet Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, enz. (vereenvoudiging van uitvoering)
  Artikel: VII
 30. Wijzigingswet Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, enz. (vereenvoudiging systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering)
 31. Wijzigingswet Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede enige andere wijzigingen)
  Artikelen: III, IV
 32. Wijzigingswet Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (sluiten Wuv voor de na-oorlogse generatie)
 33. Wijzigingswet Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (vervallen grondslag naar inkomen in Indonesisch courant)
Terug naar begin van de pagina