Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 40

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Verplichting voor uitkeringsgerechtigden inkomsten/vermogen op te geven

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Verplichting voor uitkeringsgerechtigden inkomsten/vermogen op te geven
    Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina