Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit regels betreffende vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

  1. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
    Artikel 61
Terug naar begin van de pagina