Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit draagkracht vervolgden
  Artikel: 3
 2. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 2
 3. Besluit indexering factoren, grondslagen en bedragen per 1 januari 2015
  Artikel: 5
 4. Besluit inkomen voor de grondslagvaststelling Wuv en Wubo
  Artikel: 1
 5. Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 2
 6. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2013
  Artikel: 5
 7. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2014
  Artikel: 5
 8. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009
  Artikel: 5
 9. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 juli 2009
  Artikel: 5
 10. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2010
  Artikel: 5
 11. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013
  Artikel: 5
 12. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2014
  Artikel: 5
 13. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016
  Artikel: 5
 14. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2018
  Artikel: 5
 15. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2019
  Artikel: 5
 16. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020
  Artikel: 5
 17. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2021
  Artikel: 5
 18. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2010
  Artikel: 5
 19. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2011
  Artikel: 5
 20. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2017
  Artikel: 5
 21. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2018
  Artikel: 5
 22. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2019
  Artikel: 5
 23. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2020
  Artikel: 5
 24. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2011
  Artikel: 5
 25. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2017
  Artikel: 5
 26. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2012
  Artikel: 5
 27. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2015
  Artikel: 5
 28. Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2016
  Artikel: 5
 29. Regeling houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2012
  Artikel: 5
 30. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 59, 59a
 31. Wijzigingswet Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (vervallen grondslag naar inkomen in Indonesisch courant)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina