Vaarplichtwet

Geraadpleegd op 29-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 25a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-12-2010 Wijziging 26-04-2007
samen met
07-07-2010
Stb. 2007, 176
samen met
Stb. 2010, 300
30969
samen met
31870
16-12-2010 Stb. 2010, 866
01-08-2008 Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287 Alg. 1
01-01-1998 Nieuw 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581

Opmerkingen

  1. Artikel XLVII van Stb. 2008/112 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven