Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971

Geraadpleegd op 29-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-1995 t/m 01-01-1995 Wijziging 18-12-1995 Stcrt. 1995, 247 WDB95/446M 18-12-1995 Stcrt. 1995, 247
01-01-1994 Wijziging 27-12-1993 Stcrt. 1993, 252 WJB93/1661 Stb. 1993, 693 Inwtr. 1
Wijziging 17-12-1993 Stcrt. 1993, 247 WJB93/420 17-12-1993 Stcrt. 1993, 247
15-03-1990 t/m 01-01-1990 Wijziging 12-03-1990 Stcrt. 1990, 51 WDB90/34 12-03-1990 Stcrt. 1990, 51
27-07-1985 t/m 24-11-1984 Nieuw 22-07-1985 Stcrt. 1985, 142 085-1192 22-07-1985 Stcrt. 1985, 142
04-09-1971 Vervallen 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.1)
Naar boven