Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971

Geraadpleegd op 18-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-1995 t/m 01-01-1995 Wijziging 18-12-1995 Stcrt. 1995, 247 WDB95/446M 18-12-1995 Stcrt. 1995, 247
15-03-1990 t/m 01-01-1990 Wijziging 12-03-1990 Stcrt. 1990, 51 WDB90/34 12-03-1990 Stcrt. 1990, 51
28-05-1986 Wijziging 23-05-1986 Stcrt. 1986, 97 086-965 23-05-1986 Stcrt. 1986, 97 Inwtr. 1
27-07-1985 t/m 24-11-1984 Nieuw 22-07-1985 Stcrt. 1985, 142 085-1192 22-07-1985 Stcrt. 1985, 142
04-09-1971 Vervallen 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169

Opmerkingen

  1. Bij Stcrt. 1986/97 is in artikel III een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. het jaar dat met of in 1986 aanvangt).1)
Naar boven