Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971

Geraadpleegd op 07-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2006 Wijziging 12-12-2005 Stcrt. 2005, 251 DDB2005/0062M 12-12-2005 Stcrt. 2005, 251 Inwtr. 1
01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stcrt. 2003, 250 WDB2003/650M 19-12-2003 Stcrt. 2003, 250
01-01-1996 Wijziging 21-12-1995
samen met
29-01-1996
Stcrt. 1995, 252
samen met
Stcrt. 1996, 24
WDB95/486M
samen met
WDB96/007M
21-12-1995 Stcrt. 1995, 252
22-12-1995 t/m 01-01-1995 Wijziging 18-12-1995 Stcrt. 1995, 247 WDB95/446M 18-12-1995 Stcrt. 1995, 247
22-08-1985 Wijziging 15-08-1985 Stcrt. 1985, 160 085-1994 15-08-1985 Stcrt. 1985, 160 Inwtr. 2
31-03-1977 Wijziging 24-03-1977 Stcrt. 1977, 62 077-523 24-03-1977 Stcrt. 1977, 62 Inwtr. 3
04-09-1971 Nieuwe-regeling 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169
04-09-1971 Nieuwe-regeling 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169 B71/16207 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169

Opmerkingen

  1. Geldt voor verliezen die zijn of worden aangegeven in aangiften die op of na 1 juli 2005 zijn of worden gedaan.1)
  2. Is voor het eerst van toepassing met betrekking tot de belastingheffing over het jaar 1984.2)
  3. Bij Stcrt. 1977/62 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. het jaar dat met of in 1977 aanvangt).3)

Annuleren

Naar boven