Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971

Geraadpleegd op 29-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22974 DB2011/402M 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22974 Inwtr. 1
01-01-2010 Wijziging 17-12-2009 Stcrt. 2009, 20549 DB2009-735M 17-12-2009 Stcrt. 2009, 20549
01-01-2007 Wijziging 12-12-2006 Stcrt. 2006, 251 DB2006-658M 12-12-2006 Stcrt. 2006, 251
25-12-1996 t/m 24-12-1996 Nieuw 20-12-1996 Stcrt. 1996, 248 WDB96/649M 20-12-1996 Stcrt. 1996, 248 Inwtr. 2
04-09-1971 Nieuwe-regeling 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169 01-09-1971 Stcrt. 1971, 169

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012 (Stcrt. 2011/22974).1)
  2. Bij Stcrt. 1996/248 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd (m.i.v. het jaar dat aanvangt op of na 25 december 1996).2)
Naar boven