Wet op de ondernemingsraden

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 31a

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit algemene rechtspositie politie
    Artikel: 55ja
  2. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985
    Artikelen: 2, 3, 4
  3. Wet op de ondernemingsraden
    Artikel: 23c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-11-2015 Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 349 34176 13-10-2015 Stb. 2015, 351 Inwtr. 1
01-10-2012 Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 300 32426 29-06-2012 Stb. 2012, 301
01-07-2009 Wijziging 14-02-2009 Stb. 2009, 109 31592 04-05-2009 Stb. 2009, 209
30-06-2005 Wijziging 08-06-2005 Stb. 2005, 317 29972 08-06-2005 Stb. 2005, 317
01-10-2004 Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 370 28179 09-08-2004 Stb. 2004, 405
01-01-1999 Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 170 24572 17-11-1998 Stb. 1998, 654
14-02-1997 Wijziging 30-01-1997 Stb. 1997, 53 24255 30-01-1997 Stb. 1997, 53
01-03-1990 Wijziging 13-12-1989 Stb. 1990, 1 20556 03-02-1990 Stb. 1990, 63
01-01-1989 Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
25-11-1988 Wijziging 10-11-1988 Stb. 1988, 517 19813 10-11-1988 Stb. 1988, 517
01-01-1984 Wijziging 07-12-1983 Stb. 1983, 663 16326 21-12-1983 Stb. 1983, 664
01-09-1979 Nieuw 05-07-1979 Stb. 1979, 448 13954 05-07-1979 Stb. 1979, 448

Opmerkingen

  1. De in de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Stb. 2015/349) vervatte voorschriften zijn van toepassing op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. De voorschriften van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Stb. 2015/349) kunnen worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016.1)
Naar boven