Wet op de ondernemingsraden

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 46d

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 46e
 2. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 66

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VII B

 1. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel 53
 2. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen 10.16a, 11.11, 11.13, 11.2, 11.5, 9.30
 3. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel 6.5
 4. Besluit experiment promotieonderwijs
  Artikel 11
 5. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel 3
 6. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel 12
Terug naar begin van de pagina