Wet op de ondernemingsraden

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 39

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015
  2. Verordening op de bedrijfscommissies 2002

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de ondernemingsraden
    Artikelen: 46d, 46e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina