Wet op de ondernemingsraden

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Verordening op de bedrijfscommissies 2002
    Artikel: 2
  2. Wet op de ondernemingsraden
    Artikelen: 37, 41, 46d, 46e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina