Wet op de ondernemingsraden

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 31a

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit algemene rechtspositie politie
    Artikel: 55ja
  2. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985
    Artikelen: 2, 3, 4
  3. Wet op de ondernemingsraden
    Artikel: 23c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina