Wet op de ondernemingsraden

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling procedure bij reorganisaties OCW 2005
    Bijlage: Procedure bij reorganisaties OCW

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina