Wet op de ondernemingsraden

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Pensioenwet
  Artikel: 115g
 2. Verordening op de bedrijfscommissies 2002
  Artikelen: 5, 18a
 3. Wet op de ondernemingsraden
  Artikelen: 23a, 23c, 34, 35c, 35d
 4. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 110g

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina