Wet op belastingen van rechtsverkeer

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-03-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
    Tekst: tekst
  2. Wet op belastingen van rechtsverkeer
    Artikel: 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

    Terug naar begin van de pagina