Registratiewet 1970

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Registratiewet 1970
  Artikelen: 7a, 14
 2. Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970
  Artikelen: 1, 3
 3. Wet elektronische registratie notariële akten
  Artikel: V
 4. Wet op het notarisambt
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina