Registratiewet 1970

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikelen: 1, 43c
  2. Wet controle op rechtspersonen
    Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina