Aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet

[Regeling vervallen per 28-07-2004.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 07-12-1984 t/m 27-07-2004

Aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 26, tweede lid, en 29, tweede lid, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-07-2004]

Als eerste kantoren als bedoeld in de artikelen 26, tweede lid, en 29, tweede lid, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Stb. 1969, 405) worden aangewezen:

  • a. voor vervoer per auto: Bergh-Autoweg, Glanerbrug, Nieuwe Schans en Heurne-Hemden;

  • b. voor vervoer per trein: Arnhem, Enschede, Maastricht, Nieuwe-Schans, Nijmegen, Oldenzaal, Simpelveld, Venlo en Zevenaar;

  • c. voor vervoer per schip: Amsterdam, Dordrecht, Lobith, Terneuzen en Rotterdam havengebied;

  • d. voor vervoer per vliegtuig: de internationale luchthavens Rotterdam en Schiphol.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-07-2004]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-07-2004]

  • 1 Deze beschikking wordt, met een toelichting daarop, in de Staatscourant bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 2 december 1969

De

Staatssecretaris

voornoemd,

R. J. H. Kruisinga

Naar boven