Wet verontreiniging oppervlaktewateren

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geldend van 03-12-2009 t/m 21-12-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 03-12-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing als oppervlaktewater (Utrecht)
 2. Aanwijzing als oppervlaktewateren
 3. Aanwijzing als oppervlaktewateren
 4. Aanwijzing als oppervlaktewateren (Drenthe)
 5. Aanwijzing oppervlaktewateren (Friesland)
 6. Aanwijzing oppervlaktewateren (Gelderland)
 7. Aanwijzing oppervlaktewateren (Groningen)
 8. Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Brabant)
 9. Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Brabant,1972)
 10. Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Holland)
 11. Aanwijzing oppervlaktewateren in beheer bij de provincie Zeeland
 12. Aanwijzing oppervlaktewateren inzake uitoefening door gedeputeerde staten van Friesland
 13. Aanwijzing oppervlaktewateren ter beheer G.S. provincie Overijssel
 14. Aanwijzing oppervlaktewateren waarvan de zorg voor de kwaliteit in beheer is bij de provincie Limburg
 15. Aanwijzing oppervlaktewateren waarvan de zorg voor de kwaliteit in beheer is bij de provincie Zuid-Holland
 16. Aanwijzing oppervlaktewateren, onder beheer van het Rijk, in het Amsterdams havengebied
 17. Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Friesland)
 18. Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Noord-Holland)
 19. Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Zeeland)
 20. Besluit aanwijzing zijwateren van hoofdwateren
 21. Overdracht kwaliteitsbeheer rijkswateren Waterschap West-Brabant
 22. Overdrachtsregeling waterkwaliteitsbeheer Vecht aan de provincie Noord-Holland
 23. Uitoefening bevoegdheden ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Utrecht)
 24. Uitoefening bevoegdheid t.a.v. oppervlaktewateren (Zuid-Holland)
 25. Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina