Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 29-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 13a

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
    Tekst: tekst
  2. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikelen: 2, 10a, 13, 15, 18

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 508 35030 19-12-2018 Stb. 2018, 508 Inwtr. 1
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631
rectificatie in
Stb. 2006, 631
30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
24-12-1996 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 651 24696 13-12-1996 Stb. 1996, 651
28-04-1990 Nieuw 25-04-1990 Stb. 1990, 173 19968 25-04-1990 Stb. 1990, 173

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.1)
Naar boven