Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 26-11-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 6b

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 510 35302 18-12-2019 Stb. 2019, 510 Inwtr. 1
12-06-2015 Nieuw 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 04-06-2015 Stb. 2015, 207 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.2)

Annuleren

Naar boven